دسته‌ها
دسته‌بندی نشده

ارمنستان و مصر در آخرالزمان

نبرد و ویرانی در ارمنستان سرآغاز برخی نبردها و ویرانیها در آخرالزّمان

کعب گفته است: جزیره از ویرانی آسوده است تا آن‌که ارمنستان ویران شود، و مصر از ویرانی آسوده است تا آن‌که جزیره ویران شود، و کوفه از ویرانی آسوده است تا آن‌که مصر ویران شود، و نبرد پُرکشتار نخاهد بود تا آن‌که کوفه ویران شود، و شهر کفر گشوده نخاهد شد تا آن‌که نبرد پُرکشتار باشد، و دجّال برنمی‌شورد، مگر آن‌که شهر کفر گشوده شود.(۱)

چنین می‌نماید که این روایت از سخنان پیامبر(صلّى‌الّاه‌عليه‌وآله) باشد، اگرچه کعب الاحبار تابعی آن را به وی نسبت نداده است.

«جزیره» بخش شمالی سرزمینهای میان دو رود دِجْلَه و فُرات از جنوب شرقی ترکیه و شمال و شرق سوریه تا درون عراق است.

مراد از «شهر کفر» قُسْطَنْطِینِیَّه است که شهری بزرگ و کهن بر کنارۀ دریای مَرْمَرَه در ترکیه و پایتخت امپراتوری روم شرقی بود. پس، ترکهای عثمانی آن را گشودند و اِسْتانْبُول نامیدند و پادشاهانشان در آن‌جا ماندگار شدند تا آن‌که پایتخت را به آنکارا جابه‌جا کردند، و چون این شهر میان دو قارّۀ اروپا و آسیا جای دارد، دارای جایگاهی راهبردی است و به آن دروازۀ اروپا گفته می‌شود.(۲)

مقصود از «نبرد پُرکشتار» در این‎جا همان نبرد پرکشتار بزرگ است، و آن جنگ خونین بزرگی است که پس از قیام امام مهدی(علیه‌السّلام)، میان امام و یاران مؤمنش با رومیان و همپیمانان کافرشان، در چراگاه عَکّا در فلسطین، هنگام گشودن کشور اسرائیل و آزادکردن بیت‌المقدس، روی می‌دهد، و این همان جنگی است که یهودیها و مسیحیان آن را نبرد آرْمَگِدُون می‌نامند.
———————————————
۱. المستدرك علی الصحیحین، ج ۵، ص ۶۵۶، ک الفتن و الملاحم، ح ۸۴۷۶؛ ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی.
۲. بهره‌گرفته‌شده از: برخی منابع.

📚گزیده‌هایی از کتاب: جهان در آستانۀ ظهور؛ پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تَنْکابُنِی

✍🏻روش ما در نوشتن واژه‎ها،‌ بر پایۀ درست‌نویسی و سازگاری نوشتار با گفتار و برخی نکته‎های دیگر است.
✔️کانال آخرالزّمان
@joinchatakheruzzaman1

دسته‌ها
سناریوی جنگهای پیشِ‌ رو در خاورمیانه

سناریوی جنگهای پیشِ‌ رو در خاورمیانه

سناریوی جنگهای پیشِ‌ رو در خاورمیانه

پیشتر بارها گفته‌ایم، اسرائیل جرأت حملۀ مستقیم به ایران را ندارد، و ایران نیز خُد را درگیر جنگ مستقیم با اسرائیل نخاهد کرد، هر چند نیروهای ایرانی یا وابسته به ایران از دو نقطۀ لبنان و سوریه به مرزهای اسرائیل، و نیروهای اسرائیلی یا وابسته به اسرائیل هم از دو نقطۀ آذربایجان و خلیج فارس به مرزهای ایران نزدیک شده‌اند.

و این را هم گفته‌ایم که اسرائیل با کمک نیروهای غربی، به‌ویژه فرانسویها و آمریکاییها، نیروهای حوثی وابسته به ایران را در یمن کنار می‌زند، و با کمک نیروهای غربی و عربی در خلیج فارس فتنه می‌کند و کشورهای عربی را با یکدیگر و آنان را با ایران به جنگ می‌کشد، و در قفقاز جنوبی از مرزهای ترکیه تا آذربایجان نیز با کمک آذربایجان و ترکیه و دیگران فتنه می‌کند و نخست آذربایجان را به جنگی ویرانگر با ارمنستان وادار و سپس نیروهای خزر و ترک را درگیر آتش جنگی بزرگ با ایرانیان می‌کند.

در همین حال، ناگهان نیروهای بعث و داعش بر عراق چیره و راه ارتباطی ایران با سوریه را می‌بندند و با ایرانیان درگیر جنگی پرکشتار می‌شوند، و ایرانیان نیز بندر راهبردی بصره را می‌گیرند، و سپس ناگهان نیروهای شورشی آفریقایی مانند داعش با کمک ترکیه برمی‌شورند، و بر مصر یورش می‌برند و در اسکندریه با نیروهای غربی پشتیبان حاکم مصر درگیر می‌شوند و آنان را از آن‌جا دور می‌کنند، و آن‌گاه حکومت مصر را فرو می‌پاشند و فرمانروایش را می‌کشند و راهی شام می‌شوند و حکومت اردن فرو می‌‌پاشد، و در حالی که نیروهای غربی همراه با نیروهای یمنی برای پشتیبانی از اسرائیل در رملۀ فلسطین مستقر شده‌اند، نیروهای آفریقایی برای گرفتن بیت‌المقدس حمله‌ای ناموفّق انجام می‌دهند و ویرانیهایی به بار می‌آورند، و سپس سوی سوریه می‌آیند و با ارتش بشّار اسد و نیروهای پشتیبان وی مانند ایرانیان و حزب‌الّاه لبنان درگیر نبردی بزرگ می‌شوند، و هنگامی که به دمشق می‌رسند، ناگهان سفیانی از سویدا در جنوب دمشق بر همگان می‌شورد و پیروز می‌شود و مردم دمشق حاکم خُد را می‌کشند و به وی می‌پیوندند و سفیانی بر سراسر شام چیره می‌شود و بر مصر و عراق و ایران و عربستان سعودی یورش می‌برد و می‌شوند آن‌چه که باید بشود!

ناگفته نماند، چنان‌که بارها گفته‌ایم، اسرائیل هم چند ماهی پس از ظهور امام مهدی(علیه‌السّلام)، علی رغم پشتیبانی دولتهای غربی و نیروهای دجّال، در پی یورش یاران امام مهدی(علیه‌السّلام) از چین و خراسان و ایران و … فرو می‌پاشد.

کسانی که با نوشتارها و پیشبینیهای ما از قبل آشنایی دارند، خوب می‌دانند که آن‌چه اکنون در بارۀ جنگهای آینده در خاورمیانه گفته‌ایم، سناریویی تخیّلی نیست، بلکه برگرفته از روایات اسلامی است که بخشهایی از آن را پیشتر ارائه کرده‌ایم و بقیّه را در آینده به گونه‌ای مستند و مستدل پیشکش خانندگان گرامی خاهیم کرد.

ایران-قم-سیّد سلیمان مدنی تنکابنی- 24 دی 1400

✔️کانال آخرالزّمان
@joinchatakheruzzaman

دسته‌ها
naaghoos

ناقوس و کابوس

هر گاه ناقوس بانگ زند، کابوس فشار آورد و گاومیش سخن بگوید…

امیر مؤمنان علی(علیه‎السّلام)، در بیان نشانه‎های ظهور امام مهدی(علیه‌السّلام)، فرمود: ای جابر، هر گاه ناقوس بانگ زند، کابوس فشار آورد و گاومیش سخن بگوید، پس، در آن هنگام، شگفتیها و چه شگفتیهایی خاهند بود! هر گاه آتش در بُصْری بدرخشد، پرچم عثمانی در درۀ سُوَیْدا(۱) پدیدار شود، بصره آشفته گردد و برخی از آنان بر برخی دیگر چیره شوند، هر گروهی بر گروهی دیگر یورش برد(۲)، لشکرهای خراسان بجنبند و شعیب ابن صالح تمیمی(۳) از درون تالقان بجوشد(۴)، برای سعید شوشی در خوزستان پیمان بسته شود، برای بلندقدان و تناوران کرد پرچم برافراشته شود و عربها بر ارمنیها چیره شوند… .(۵)

بی‌گمان، امام علی(علیه‌السّلام) با سخنش: «هر گاه ناقوس بانگ زند» خبر داده است كه کمی پیش از قیام امام مهدی(علیه‌السّلام)، ناقوس خطری کوبیده خاهد شد که هشدار می‌دهد مردم را که آنان در آستانۀ نابودی‌اند، و نیز می‌تواند سخن امام به چیره‌شدن رومیان مسیحی بر بیشتر جهان و یورش آنان بر سرزمینهای مسلمانان کمی پیش از قیام اشاره‌گر باشد.

کابُوس (بَخْتَک) فشار سختی است که بر سینۀ انسان در خاب می‌آید و او را آزار می‌دهد و می‌ترساند، و مراد از «کابوس فشار آورد»، همان فشارهای سختی‌اند که بر مردمان از رویدادهای ترسناک و گرفتاریهای بزرگ در ماههایی پیش از قیام امام مهدی(علیه‌السّلام) فرود می‌آیند.

در گفتار امام: «گاومیش سخن بگوید» اشاره‌ای نرم به داستان گوسالۀ سامری است که از تلا ساخته شده و برای آن صدای گاو بود، و بیشتر قوم موسی پیامبر(علیه‌السّلام) در روزهای پنهان‌شدن وی آن را می‌پرستیده‌اند، و گویا این گاومیش سخنگو در آخرالزّمان به آن گوسالۀ تلایی فریادکش میان بنی اسرائیل همانند شده است، و بنا بر آن‌چه در اندیشه‌ام می‌گذرد، مقصود از «گاومیش سخن بگوید»، می‌تواند همان سخن‌گفتن مردی تندخو، نیرومند، ترسناک و پرنیرنگ در کارهای مردم باشد، و خداوند داناتر است.

درخشیدن آتش در بصری همان درخشش آتشی است که در حجاز، در پی ترکیدن و جوشش برخی آتشفشانهای جنوب مدینه، پدیدار می‌شود و در هوا پخش می‌گردد و شعله‌هایش سوی آسمان زبانه می‌کشند، به گونه‌ای که بخشهای گسترده‌ای از حجاز و سرزمینهای پیرامونش را روشن می‌کنند و از جاهای دور، مانند بصرای شام(۶)، دیده می‌شوند.

پدیدارشدن پرچم عثمانی در درۀ سویدا همان برافراشته‌شدن پرچم عُثْمان ابن عَنْبَسَه سُفْیانِی، رهبر شامیان و واپسین زمامداران اَمَوی از نژاد ابو سفیان در آخرالزّمان است که در صفر پیش از قیام امام مهدی(علیه‌السّلام) رهبری برخی جنبشهایی را که پیشتر در سوریه آغازیده شده بودند می‌پذیرد، و در رجب در درۀ خشک در سُوَیْدا برمی‌شورد، و در ماه رمضان بر دمشق، سپس بر بیشتر سرزمینهای شام چیره می‌شود، و سپاهش بر مصر، عراق، ایران و عربستان سعودی یورش می‌برد.

شایان یادآوری است، از بیشتر احادیث اسلامی‌ای که به جایگاه قیام سفیانی اشاره می‌کنند بهره گرفته می‌شود که آن همان «درۀ خشک» در کناره‌های دمشق و دوردستهای آن است، و گمانی نیست در این‌که اکنون در سرزمینهای شام دره‌ای به این نام یافت نمی‌شود، بلکه درۀ خشک نامی همگانی است که همۀ دره‌های خشک در شام را در بر می‌گیرد، و برای همین، به روایتی نیازمندیم که این اسم را ویژه می‌کند و این جایگاه را می‌شناساند، و آن نیست مگر همین روایتی که در آغاز گفتار گزارش کرده‌ایم، و آن ما را یادآوری می‌کند که جای شورش سفیانی همان درۀ سُوَیْدا است؛ پس، روایت نزد پژوهندگان در رویدادهای آخرالزّمان بسیار گرانبهاست.

«درۀ سویدا» دره‌ای در شهر سویدا در ۱۰۰ کم جنوب شهر دمشق است، و بنا بر آن‌چه کمال شوفانی، در گفتارش «دره سویدا دیگر دره نیست» در پایگاه اینترنتی «السويداء الیوم» از برخی جهانگردان گزارش کرده است که درۀ سویدا دره‌ای گود بود که از کوه حَوْران سرازیر می‌شد، و بر بالایش پلی بلند و استوار و خُش‌ساخت بود و از آن سیلابهای برنده‌ای در برخی فصلها روان بودند که برای به کار انداختن آسیابهای آبی در غرب پل بسنده بودند، و آبهای فراوان در پایان بهار روان نمی‌شدند، و شوفانی گفته است: وادی سویدا سخنی پرکاربرد در زبان مردم شهر نیست؛ پس، نشانه‌هایش پنهان شده‌اند، و از آن، جز نمای ميان تُهى‌اش در میان ساختمانهای نو سویدا و پلهای برپا بر آن که می‌فهمانند بی‌گمان، دره‌ای در زیرشان روان بوده، نمانده است.

بنا بر آن‌چه از برخی احادیث اسلامی بیانگر رویدادهای آخرالزّمان هویدا می‌شود، آشفتگی بصره برای شورش حزب بعث و گروه داعش با رهبری اصهب مروانی از پیرامون این شهر بر دولت عراق و چیره‌شدنشان بر آن و یورش آنان از آن‌جا بر شهر اهواز می‌باشد، و در پی آن رویداد، یورش ایرانیان بر عراقیها و گرفتنشان بصره را خاهد بود

«لشکرهای خراسان» همان دارندگان پرچمهای سیاه کوچک در آخرالزّمان‎اند، و «شعیب ابن صالح تمیمی» نوجوانی است که در تالِقان زاده می‌شود، و جنبش خُد را از آن‌جا می‌آغازد، و در رجب پیش از قیام امام مهدی(علیه‌السّلام) در سَمَرْقنْد برمی‌شورد، و پس از آمدن هاشمی چینی با سپاهش از چین و مُلْتان به خُراسان و قیامش در آن‌جا، شعیب همراه یارانش با وی پیمان می‌بندد و فرمانده سپاهش می‌شود.

مقصود از «تالقان» در این حدیث، تالقان خراسان است که مرکز استان تَخار در شمال شرقی افغانستان می‌باشد و در جنوب سمرقند است که آن نیز از سرزمینهای خراسان و از شهرهای ازبکستان می‌باشد.

شُوش شهری باستانی در خوزستان است، و خُوزِسْتان استانی در جنوب غربی ایران است که مرکزش اهواز و از شهرهایش آبادن و شوش و شُوشْتَرند.(۷)

مراد از «سعید شوشی»، مردی از زیندگان شوش کنونی است که جنبش خوزستانیها را در آخرالزّمان رهبری می‌کند.

چنین می‌نماید که سخن امام علی(علیه‌السّلام): «بلندقدان و تناوران کُرد» به کردهای طالبانی اشاره می‌کند که در بخشهای کوهستانی عراق، مانند سلیمانیّه و پیرامونش، جای دارند؛ زیرا آنان در سنجش با کردهای بارزانی که در بخشهای ناکوهستانی، مانند اربیل و کرکوک و پیرامونشان، زندگی می‌کنند، بلندقدتر و تنومندترند، و خداوند داناتر است.

شاید مقصود امام علی(علیه‌السّلام) از گفتارش: «عربها بر ارمنیها چیره شوند»، چیره‌شدن برخی گروههای تروریستی عرب مانند داعش و جز آنان باشد که با ترکهای ترکیه و آذربایجان در یورش بر ارمنستان همبسته می‌شوند، و خداوند داناتر است.
———————————————————-
۱. در همۀ نسخه‌های چاپی مشارق أنوار اليقين نزد ما، در نوشتار عربی حدیث، در این‌جا «سوداء» (سیاه) یافت می‌شود که به «السویداء» اصلاح و ترجمه گردید.
۲. در همۀ نسخه‌های چاپی مشارق أنوار اليقين نزد ما، در نوشتار عربی حدیث، در این‌جا «صبا کلّ قوم إلی قوم» یافت می‌شود که به «صبأ كلّ قوم علی قوم» اصلاح و ترجمه گردید.
۳. در همۀ نسخه‌های چاپی مشارق أنوار اليقين نزد ما، در نوشتار عربی حدیث، در این‌جا «تبع» یافت می‌شود که به «نبع» اصلاح و ترجمه گردید.
۴. در نسخۀ چاپی مشارق أنوار اليقين پشتوانۀ ما، در نوشتار عربی حدیث، در این‌جا «التیميّ» یافت می‌شود که سازگار با آن‌چه در برخی نسخه‌های چاپی این کتاب آمده است، به «التمیميّ» اصلاح و ترجمه گردید.
۵. مشارق أنوار الیقین، ص ۲۶۶، خطبۀ تَطَنْجِیَه؛ ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی.
۶. بُصْری یا بصرایِ شام شهری در جنوب دمشق در استان دَرْعا و نزدیک مرزهای شمالی اُردن است؛ بهره‌گرفته‌شده از: برخی منابع.
۷. بهره‌گرفته‌شده از: برخی منابع.

📚گزیده‌هایی از کتاب: جهان در آستانۀ ظهور؛ پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تَنْکابُنِی

✍🏻روش ما در نوشتن واژه‎ها،‌ بر پایۀ درست‌نویسی و سازگاری نوشتار با گفتار و برخی نکته‎های دیگر است.

✔️کانال آخرالزّمان
@joinchatakheruzzaman1

دسته‌ها
rajab

ماه جمادی و رجب

از روایات اسلامی برمی آید که در ماههای جمادی و رجب از سال ظهور امام مهدی(علیه السّلام) رویدادهای شگفت و سرنوشت سازی در جهان، به ویژه خاورمیانه، روی می دهند که مایۀ پند برای مردمان می باشند و از خواب فراموشی بیدارشان می کنند، و بی گمان، از بزرگترین آن رویدادها یورش شروسی بر ایران، قیام اصهب مروانی در بغداد، قیام ابقع قیسی در لیبی، قیام سفیانی شامی در دمشق، قیام حسینی یمانی در صنعا و قیام هاشمی خراسانی در سمرقند می باشند.
از ابو هُرَیْرَه نقل شده است که پیامبر(صلّی الله علیه وسلّم) فرمود:

… شگفتی و سراسر شگفتی میان جمادی و رجب. سپس شتر ماده پالان شده ای
بهتر خواهد بود از آبادیِ بزرگی که درآمد آن سد هزار است(1).

این حدیث به روی دادنِ برخی رخدادهایی شگفتی آور در جمادی و رجب و به ارزش همه گونه ابزارهای جا به جایی، از شتران، اسبان، خودروها، کشتیها و هواپیماها، در دورۀ آخرالزّمان اشاره دارد؛ به ویژه پس از ماههای یادشده، برای گریختن از سپاه سفیانی سوی بخشهای آرام، یا رفتن سوی مکّه، برای پیوستن به مهدی(علیه السّلام) و یاری اش.
امام مهدی(علیه السّلام) در نامه ای که برای دانشمند شیعی شیخ مفید(رحمه الله) فرستاده است، فرمود:

… ما شما را به حال خود رها نمی ‏کنیم، و یاد شما را از خاطر نمی‏ بریم.
و اگر آن نمی ‏بود، سختی و رنج بر شما فرود می ‏آمد، و دشمنان، شما را
ریشه کن می کردند … به پنهان ورزی چنگ زنید از شراره کشیدن آتشی
که گروههایی اَمَوی آن را برمی افروزند و با آن گروهی هدایت شده را
می ترسانند … هر گاه جمادی اوّل از این سالِ شما (سال ظهور)
فرا رسد، از آنچه در آن روی می دهد، پند بگیرید، و برای آنچه در پی اش
خواهد بود، از خواب فراموشیِ خود بیدار شوید. به زودی برای شما از آسمان
نشانه ای روشن آشکار می شود، و همانندِ آن در زمین خواهد بود، و در
مشرق زمین چیزی اندوهبار و آشفته کننده روی می دهد، و پس از آن،
گروههایی بیرون رونده از اسلام بر عراق چیره می شوند که با کارهای
بدشان روزیها بر مسلمانان تنگ می شوند. سپس در پیِ آن،
اندوه و سختی با نابودی سرکشی از بدان از میان می رود،
و با مرگش پرهیزکارانِ بسیار خوب شادمان می شوند…(2).

بر کسی پوشیده نیست که بی گمان، امام مهدی(علیه السّلام) در این نامۀ ارزشمند به رویدادهای بزرگ پیاپی ای اشاره می کند که در سال ظهورش در جهان، به ویژه در سرزمینهای اسلامی، روی می دهند، و مراد از «گروههایی اُمَوی»، همان بنی مروان و بنی سفیان و دنباله های آنان اند، و مقصود از «گروهی هدایت شده»، همان شیعیان علی(علیه السّلام) می باشند، و نشانۀ روشن آسمانی همان صدایِ بلند جبرائیل(علیه السّلام) است که هنگام دمیدن سپیدۀ سحر در مکّه، شب جمعه 23 ماه رمضان، نام قائم(علیه السّلام) را از آسمان فریاد می زند، و نشانۀ زمینیِ همانند نشانۀ آسمانی همان صدای ابلیس(لعنه الله) می باشد که پس از ناپدیدشدن خورشید در مکّه، در پایان روز جمعه 23 ماه رمضان، نام عثمان را از زمین فریاد می زند، و چنین می نماید که سخنش «در مشرق زمین چیزی اندوهبار و آشفته کننده روی می دهد» به رویدادن برخی رویدادها در کشور ایران، مانند درگیری درونی یا یورش بیرونی، اشاره دارد، و در پیِ رخدادهای ایران، چیره شدن اَصْهَب مروانی و پیروانش، از بر جای مانندگان حزب بعث و گروه داعش، بر سرزمینهای جزیره و عراق، خواهد بود، و گمانی نیست در اینکه این گروههایِ ستمکارِ بیرون رونده از اسلام، پس از آنکه بر کشور عراق چیره می شوند، راه رسیدن ایرانیان از آنجا به سوریه را می بندند، و دایرۀ تنگنای دولتهای غربی بر سوریها را تنگتر می کنند، و در پیِ این کارهای دشمنانه، بی گمان، ایرانیان بر بصره یورش می برند و آنجا را می گیرند و عراقیها را در تنگنا می افکنند و از فرستادن کالاهای خوراکی و دیگر چیزها از کشورشان و از بندر بصره به عراق پیشگیری می کنند، و بدین گونه، مسلمانان در عراق و سوریه دچار تنگناهای اقتصادی دشواری می شوند، و بنا بر آنچه هویداست، مراد از «سرکشی از بدان»، همان سفیانی ای است که بر بیشتر سرزمینهای شام چیره می شود، و سپاهش بر مصر، عراق، ایران و عربستان سعودی یورش می برد، و با نابودی اش، مؤمنان در جهان شادمان می شوند.
امام علی(علیه السلام) فرمود:

ای شگفتا و سراسر شگفتی بین ماههای جمادی و رجب،
از فراهم آمدن پراکنده ها و دروشدن روییدنیها و صداهایی پس از صداها(3).

از این روایت چنین بر می آید که مقصود از شگفتی میان ماههای جمادی تا رجب، روی دادن جنگهایی بزرگ در سرزمینهای اسلامی است که با گردآوری نیروها و دروشدن آنها و صداهای پیاپیِ شلّیک و ترکیدن توپها، بمبها و موشکها همراه اند.
کعب الأحبار گفته است:

… و شگفتی سراسر شگفتی بین ماه جمادی و رجب. گفته شد:
آن شگفتی چیست؟ گفت: شورش مغربیهاست، در حالی که بر اسبهای
ناعربی خاکستری سوارند و با کمک شمشیرهایشان اسیر می گیرند
تا آنکه به لَجّون برسند، و قیام سفیانی است…(4).

گفتنی است، طبق روایات اسلامی، پیش از قیام سفیانی در ماه رجب در دمشق، نیروهای بربر زینده در شمال افریقا از غرب مصر وارد این کشور می شوند و سپس به فلسطین و اردن می آیند تا آنکه به بخش لَجُّون در شمال غربی این کشور برسند و از آنجا سوی دمشق در سوریه پیش می تازند.
نیز شایستۀ یادآوری است، مراد از «اسبهای ناعربی خاکستری» در این گونه احادیث، خودروهای نظامی امروزی می باشند که در کشورهای ناعربی ساخته و برای کارهای ارتشی در خاورمیانه، به ویژه کشورهای عربی، به کار گرفته می شوند. از آنجا که خاورمیانه بیشترش بیابانی و خاکی است، برای پوشاندن خودروهای ارتشی از دید دشمن، از رنگهای گراینده به رنگ خاک، مانند خاکستری، بهره می گیرند.

رویدادهای شگفت پنددهنده یا بیدار کننده

1. بروز برخی ناسازگاریها در زمامداران مشرق زمین
2. هم پیمانی عربها با ترکها
3. مرگ کسان و خویشان
4. گریختن پادشاه یمن
5. درگیری یمنیها با پادشاه یمن و سربازانش
6. ویران شدن سرزمین یمن
7. چیره شدن پادشاه یمن بر کشورش
8. کشته شدن پادشاه عراق
9. چیره شدن اصهب مروانی بر عراق
10. آشکارشدن شیصبانی در کوفه
11. چیره شدن جُرْهُمی بر بخشی از سوریه
12. یورش ترکها و خزرها بر کشوری در مشرق
13. مرگ پادشاهی بزرگ در مشرق
14. به قدرت رسیدن پادشاهی در مشرق
15. یورش هند بر پاکستان
16. یورش چین بر هند
17.  پیوستن نیروهای مسلمان چینی به هاشمی خراسانی
18. پیاده شدن نیروهای ترک در جزیره
19. فرودآمدن  نیروهای رومی در رملۀ فلسطین
20. یورش بربرهای مغربی بر مصر، فلسطین، اردن و سوریه
21. کشته شدن پادشاه مصر
22. درگیری سه پرچم در سوریه
23. فروبرده شدن حرستای دمشق با 100 هزار تن کشته
24. قیام هاشمی خراسانی در سمرقند
25. قیام سفیانی در دمشق
26. قیام حسینی یمانی در صنعا
27. یورش پادشاه یمن بر سوریه
28. کشته شدن پادشاه یمن
—————————————————-
1. الفتن، ص 149، جزء ۳، ح ۶۱۱ (ترجمۀ نویسنده).
2. الاحتجاج، ج ۲، ص 9-598، ش ۳۵۹ (ترجمۀ نویسنده).
3. شرح نهج‏ البلاغة، ج 3، ص 7-266، جزء 6 (ترجمۀ یکی از دانشمندان معاصر).
4. السنن الواردة فی الفتن، ص 1021، جزء 5، ح 543 (ترجمۀ نویسنده).

منیع http://akheruzzaman.blogfa.com

akharozzaman.blog.ir

دسته‌ها
bahreyn

بحرین

وای بر مردم بحرین از حوادث ناگوار در آخرالزمان

یکی ازمناطقی که در روایات آخرالزمان دیده می شود و بستر حوادث فراوان می باشد منطقه بحرین است که نکات قابل توجهی دیده می شود ازجمله آنها که خیلی جالب ومهم به نظر می رسد حضور لشکرسفیانی در این منطقه است و فرمانده و سرلشکر .یاور اصلی سفیانی در این منطقه شخصی است که اول نامش حرف شین میباشد.
حوادث کلی و مهم در این منطقه جزیره شمالی بحرین به نام سماهیج است و یک حادثه دیگر دردبیره که از مناطق بحرین است که حتی قیام و وقایع آن بین وقایع مغرب و مصر و شام است که در روایات آن را مشاهده می کنید.

حضورلشکرسفیانی دربحرین

ای وای بر کوفه شما! این شهر و آنچه که بر آن وارد شود از سفیانی، در آن زمان که او از ناحیه هجر [که یکی از شهرهای بحرین است] بیابد. سفیانی از آن ناحیه با اسب های قوی می تازد که بر آن اسب ها مردانی همچون شیران دلاور و کرکسهای شکاری سوار هستند و سر کرده آنها شخصی است که اول نامش با حرف شین آغاز می شود.(۱)

کشته شدن مردم وزندانی شدن نوجوانان

الا یا ویل! لاهل البحرین من وقعات ترادف علیها من کل ناحیه و مکان، فتوخذ کبارها، و تسبی صغارها، و انی لاعرف بها سبع وقعات عظام: فاول وقعه منها فی الجزیره المنفرده عنها من قرنها الشمالی تسمی سماهیج(۲)

وای بر اهل بحرین از رخدادهایی که از هر سو و هر مکانی یکی پس از دیگری در آن پدید می آید و در نتیجه، بزرگان و مردان آن کشته میشوند و کودکانش اسیر می گردند.

حادثه ای در جزیره ای از آن که در شاخ شمالی آن قرار دارد و «سماهیچ» [نام بلادی دربحرین] نام دارد.

حادثه ی دوم در «دبیره» [نام روستایی دربحرین -مراصد اطلاع ج۲]

ازنشانه های خروج سفیانی

علامه خروج السفیانی: اختلاف ثلاث رایات:
رایه من المغرب، فیا ویل لمصر و ما یحل بها منهم.و رایه من البحرین من جزیره أوال من أرض فارس.و رایه من الشام.

البته امکان دارد منظور از بحرین در این روایت منطقه غربی خاورمیانه باشد یعنی اطراف دریای مدیترانه

طوفان های شدید در بحرین

تخرب الهجر بالریاح و الرمل، و تخرب جزیره اوال(۳) من البحرین(۴)

مجمع‌الجزایر در عصر ساسانی به نام جزیره‌ی اصلی و بزرگتر این مجموعه « مشماهیگ» خوانده می‌شد. عرب این نام را معرب ساخته « مسماهیج» می‌گفت و « سماهیج» مخفف آن است. (۵)
——————————————————–
۱-ترجمه خطبه البیان امیرالمومنین علیه السلام
۲-الزام الناصب ج۲ ص۱۹۰
۳-استاد محیط طباطبایی، « اوال» را مشتق از دو ریشه‌ی پارسی « آو» یا آب و « ال» نسبت می‌داند، مانند « آن» در آبان که معنای « آبی» را افاده می‌کند(سرزمین بحرین ـ ص ۲۶۸)
۴-الزام الناصب ج۲ ص۲۱۲
۵- سرزمین بحرین ـ ص ۲۶۸

نویسنده مقاله سیّد سلیمان مدنی تنکابنی-ایران- قم

akharozzaman.blog.ir

دسته‌ها
shaam

جنگ دوگروه نظامی در شام

جنگ دوگروه نظامی شام رحمتی است برای مومنین
حضرت امیر مؤمنان علیه السّلام فرمود: هنگامى که دو گروه با نبرد نظامی در شام باهم درگیرشدند نشانه ای از نشانه های الهی میباشد. سپس مردم را امر بسکوت و آرامش میکنند. آنگاه شام چنان دچار اضطراب و ناامنى میگردد که در آن گیر و دار صد هزار نفر بهلاکت برسند. خداوند آن شورش و اضطراب را رحمتى براى مومنین و کیفرى براى بی دینان قرار میدهد. وقتى آن روز فرا رسید، خواهى دید که سواران ترک با نیروى کافى و پرچم هاى زرد از سمت مغرب می آیند تا بشام میرسند. در این موقع منتظر باشید که در یکى از دهات شام بنام «حرستا» زمین فرو رود، و چون این نیز عملى شد منتظر آمدن فرزند هند جگر- خوار (سفیانى)دروادی یابس یا همان سرزمین خشک باشید.

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع إِذَا اخْتَلَفَ رُمْحَانِ بِالشَّامِ فَهُوَ آیَهٌ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ تَعَالَى قِیلَ ثُمَّ مَهْ قَالَ ثُمَّ رَجْفَهٌ تَکُونُ بِالشَّامِ یَهْلِکُ فِیهَا مِائَهُ أَلْفٍ یَجْعَلُهَا اللَّهُ رَحْمَهً لِلْمُؤْمِنِینَ وَ عَذَاباً عَلَى الْکَافِرِینَ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْظُرُوا إِلَى أَصْحَابِ الْبَرَاذِینِ الشُّهْبِ وَ الرَّایَاتِ الصُّفْرِ تُقْبِلُ مِنَ الْمَغْرِبِ حَتَّى تَحُلَّ بِالشَّامِ فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْتَظِرُوا خَسْفاً بِقَرْیَهٍ مِنْ قُرَى الشَّامِ یُقَالُ لَهَا حَرَسْتَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَانْتَظِرُوا ابْنَ آکِلَهِ الْأَکْبَادِ بِوَادِی الْیَابِسِ

غیبت شیخ طوسی ص۴۳۱ وبحارالانوارج۵۲ص۲۱۶

محل وقوع خسف منطقه حرستا واقع درنزدیکی دمشق

نکاتی که از این روایت نورانی میتوان برداشت کرد:

۱-اختلاف دوگروه درشام حتمی است

۲-این اختلاف نظامی وبا اسلحه می باشد

۳-این اختلاف از آیات الهی ونشانه های خداوند است

۴-این درگیری آنقدرادامه داردتا۱۰۰هزارنفردرشام کشته شوند

۵-واین جنگ وکشته هارحمت برای مومنین وعذاب برای کافران است

۶-از هیچ گروه درگیر نباید حمایتی از سوی شیعه صورت بگیردوآرام وبی طرف بود

۷-بعدازاین جنگ و۱۰۰هزارگشته دوگروه دیگروارد این نبرد می شوند وشاید یکی برای کمک یکی از گروههای درگیر ودیگری برا کمک به طرف دیگر درگیری

۸-اولین گروه واردشوندباتوجه به براذین که کنایه از مرکبهای ترک است به احتمال قوی ترک ها هستند

۹-دومین گروه واردشونده صاحبان پرچمهای زردمی باشندکه از غرب دمشق وشام واردمیشوند

۱۰-بعداز وروداین دوگروه خسف (فرورفتگی بواسطه زلزله یا بمب جنگی یا ازاینگونه وقایع)درحرستاصورت می گیرد

۱۱-بازهم شیعه منتظر می ماند از هیچ گروهی حمایت نمی کند

۱۲-دراین هنگام فرزند هند جگرخواریعنی سفیانی خروج خواهد کرد وشرایط برای خروجش درحال آمادگی می باشد(با توجه به روایات تمام گروههای درگیردر شام را سفیانی تارومار می کند)

۱۳-خروج سفیانی دروادی یابس یعنی سرزمین خشک است

https://t.me/joinchatakheruzzaman

akharozzaman.blog.ir

دسته‌ها
English_site

English site

http://zohoor12sign.blogfa.com/posts

============

https://dddd14.blog.ir/category/English

http://zohoor12sign.blogfa.com

eeeeeee sssss

https://e12mahdi.bahar-javid.ir

http://e12mahdi.ddddd24.ir

http://e12mahdi.alef12.ir/index.php

دسته‌ها
وبلاگ آخرالزّمان

وبلاگ آخرالزّمان

akharozzaman.blog.ir

دسته‌ها
My sites

My sites

————–

http://entezarzohoor.blogfa.com

—————–

https://26m.ir

================

========

English site

==========

https://e12mahdi.ddddd24.ir/

++++++++

https://e12mahdi.dd14.ir/

+++++++++

https://dddd14.blog.ir/category/English/

++++++++

https://e12mahdi.alef12.ir/index.php

———

https://emaam12mahdi.ir/index.php/en

===============

=========

https://dddd12.ir/

————-

www.ddddd12.ir

————

http://ddddd12.ir/zohoor

——————

http://ddddd12.ir/dd

————–————-

http://dd14.ir

——————

—————

entezaremaammahdi.parsiblog.com

——————–

entezaremaammahdi.blogfa.com

————

http://12museum.ir

————————

https://alef12.ir

——————-

http://14noor.alef12.ir

=======================

https://ddddd12.alef12.ir

کانالهای کلیپ های جالب و دیدنی در سایت نماشا

=======================

کانال کلیپ های طنز + موزه علوم طبیعی بهاباد یزد

http://www.namasha.com/ddddd12

===============

————————

کانال کلیپ های مذهبی و عزاداری

http://www.namasha.com/dd12

===================

———————–

کانال کلیپ های لحظه های دیدنی از زندگی جانداران

http://www.namasha.com/jandaran

—————————–

http://www.namasha.com/jandaran2

—————————–

http://www.namasha.com/jandaran3

===================

—————————

کانال کلیپ های طبیعت – گلها-گیاهان- جانوران-پرندگان – دریا

http://www.namasha.com/museum90 –

____________

کانال عجیب در ایتا

http://eitaa.com/joinchat/2771517457C0f90a299c1

——————–

کانال قانون جذب در ایتا

http://eitaa.com/joinchat/3501260817Ca099228457

—————————

کانال آخرین دوران در ایتا

https://eitaa.com/dd12_akherin_dowran

کانال آخرین دوران در ایتا

https://eitaa.com/akharin_dowran

==========

https://eitaa.com/dd12_akherin_dowran

مرگ عبدالله نشانه ی نزدیکی ظهور

http://eitaa.com/joinchat/2555969553Ce489d93532

——————–

کانال قانون جذب در سروش

https://sapp.ir/ghanoon_jazb_ddddd12

————————–

کانال آخرین دوران در سروش

https://sapp.ir/akharin_dowran

—————-

کانال آخرین دوران در تلگرام

https://t.me/akherin_dowran

—————-

کانال قانون جذب در تلگرام

https://t.me/ghanoon_jazb_ddddd12

————————-

کانال قانون جذب در آی گپ

https://profile.igap.net/ghanoon_jazb

 ———-

مناسک حج

https://ddddd12.blogsky.com/category/Hajj

*26ماه انتظار با علائم ظهور*=pdf

————————–

http://bayanbox.ir/info/2617023082570655464/26m-entezar-zohoor

————————-

لینک کمکی

s4.picofile.com/file/7914633117/26m_entezar.pdf.html

————————-

===================

دانلود رایانه ای 26 سال تحقیقات مهدویّت

    چشم انتظار گل نرگس

دانلود رایانه ای 26 سال تحقیقات مهدویّت

================

http://s9.picofile.com/file/8278459018/zohoor.zip.html

==================

شامل علائم و نشانه های ظهور- بعضی از کتابهای مهدوی

—————–

فایلهای صوتی علائم ظهور

————–

===========================

ابتدا با برنامه winrar از حالت فشرده خارج نمایید

برگرفته از ddddd12.blog.ir

دسته‌ها
dood

پخش شدن دود از آسمان در آخر الزّمان

پخش شدن دود از آسمان در آخر الزّمان

پخش شدن دود از آسمان از نشانه های نزدیک شدن زمان قیام امام مهدی(علیه السّلام) است.

خداوند متعالی فرمود: چشم به راه روزی باش که آسمان دودی آشکار بیاورد*که مردم را فرا می گیرد، این شکنجه ای دردناک است*(1).

بنا بر آن چه هویداست، مراد از «دودی آشکار» در این آیه، دودی است که در آسمان پخش می شود، در پی برآمدن ستاره ای بزرگ و دنباله دار در ماه رمضان سال قیام امام مهدی(علیه السّلام)، پس از رفتنش درون پوشش گازی زمین و سوختنش و شعله ور شدنش فروافتادنش در مشرق، و دود از نشانه های رستاخیز نیست، ولی برخی روایات اسلامی که از آنها گمان می رود دود پس از قیام قائم و فرود عیسی مسیح(علیهما السّلام) خاهد بود، از در هم آمیختگی یا پیش و پس کردن برخی بخشهایشان تهی نیستند.

از حُذَیْفَه پسر اَسِید روایت شده است که گفت: رسول خدا(صلّى الله عليه و سلّم) نزد ما آمد و ما در بارۀ «ساعت» گفتگو می کردیم، فرمود: هرگز ساعت بر پا نخاهد شد، تا آن آن که ده نشانه را ببینید: پس، یاد کرد دجّال، دود، یأجوجوج و مأجوج، برآمدن خُرشید از غروبگاهش، جنبنده، فرود عیسی پسر مریم(علیه السّلام)، فروبردنی در مشرق، فروبردنی در مغرب، فروبردنی در جزیرۀ عربها و آتشی که مردم را می کوچاند(2).

بدان که مراد از «ساعت» در برخی آیات قرآنی و بسیاری از روایات اسلامی، زمان قیام قائم(علیه السّلام) می باشد.

از حذیْفَه روایت شده است که رسول خدا(صلّى الله عليه و سلّم) فرمود: … پس، عیسی به بیت المقدس بازمی گردد و مؤمنان با وی اند، در آن هنگام دود آشکار می شود. گفتم: ای رسول خدا نشانۀ دود چیست؟ فرمود: برای آن سه صدای بلند شنیده می شود و دودی میان مشرق و مغرب را پُر می کند؛ ولی مؤمن سرماخُردگی ای به او می رسد، ولی کافر مانند مست می شود، دود در دو سوراخ بینی، دو گوش، دهان و پشتش می رود…(3).

… «چشم به راه روزی باش که آسمان دودی آشکار بیاورد» … از رسول خدا(صلّى الله عليه و سلّم) روایت شده است: نخستین نشانه ها دود است … حذیفه گفت: ای فرستادۀ خدا، دود چیست؟ پس، رسول خدا(صلّى الله عليه و سلّم) آیه را خاند و فرمود: میان مشرق و مغرب را پُر می کند، چهل روز و شب می ماند…(4).

از اَرْطَاَه روایت شده است که گفت: آتشی یا دودی در مشرق چهل شب خاهد بود(5).

چنین می نماید که این حدیث از سخنان پیامبر(صلّى الله عليه و آله) یا بهره گرفته شده از آنها باشد، اگرچه اَرْطَاَه تابعی پسر مُنْذِر آن را به وی نسبت نداده است.
——————————————————-
1. قرآن کریم، سورۀ دخان، آیۀ 11-۱٠ (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).
2. الزهد و الرقائق، ابن مبارک، ص 60-559، ح 1606 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).
3. السنن الواردة في الفتن، ص 276، جزء 5، ب 103، دنبالۀ ح 597 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).
5. الكشّاف، ج 4، ص 272، سورۀ دخان (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).
6. الفتن، ص 428، جزء 9، دنبالۀ ح 1360 (ترجمۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی).

✔️برگرفته از: جهان در آستانۀ ظهور
پژوهش و نوشتۀ سیّد سلیمان مدنی تنکابنی
@joinchatakheruzzaman